Interreg Danube Transnational Programme – Living Danube Limes

A projekt weboldala – Official website of the project: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limes
Interreg Danube Transnational ProgrammeLIVING DANUBE LIMESValorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a Cultural RouteLiving Danube Limes is an EU funded Interreg Danube Transnational Programme project and focuses on connecting, enlivening, researching, preserving and highlighting the Roman Danube Limes as transnational cultural heritage of enormous significance, in order to create a sound foundation for a future European Cultural Route.Living Danube Limes stands for: Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a cultural route.On behalf of Budapest University of Technology and Economics, the Department of History of Architecture and Monument Preservation participates in the programme as a project partner, in cooperation with the Banner János Foundation of Archaeology and the Hungarian Society for Urban Planning as associated strategic partners.Project objectives:The main objective of the project is the connection of the Danube region through its common Roman heritage. The project seeks to support its preservation through the creation of consciousness for the value of common heritage, while respecting local differences, particularities, and creating sensibility, that the Roman Danube Limes was not just a border fortification network, but also a vast trading zone with a lot of mobility.The project supports the UNESCO World Heritage nomination of the entire Danube Limes, specially focusing on the nomination process for Croatia, Serbia, Romania and Bulgaria.Another main objective of the project is laying the foundations for a future European Cultural Route traversing the entire Danube Region.The fostering of sustainable and eco-friendly tourism through tourism strategies specifically created for the Danube Limes region is another prime objective of Living Danube Limes.Outputs of the project:A Roman Danube ship of the 4th century AD will be reconstructed, using Roman tool replicas, over the course of the project and will cruise down the entire Danube in 2022, with an international living-history crew on board, in order to highlight the connecting character of the Roman Danube Limes. After the end of the project, the ship will be at the disposal of each project pilot-site for one year, in order to serve as attraction and motivation for further investment into the pilot-site.Through the application of modern non-invasive archaeological geo-prospection at chosen pilot-sites, various research gaps will be closed.A Living Danube Limes app will be created in order to host a comprehensive and easy to access archaeological and historic catalogue of the Danube region, which will merge data from predecessor initiatives with new data gained through the research activities carried out in Living Danube Limes.Virtual und augmented reality reconstructions of original Roman Limes infrastructure will be created from the data of the geophysical prospections at the project pilot-sites and will then be hosted on the Living Danube Limes app.The establishment of a transnational museum cluster will further the common presentation of Roman heritage in the Danube Region, in order to create better visibility and understanding of the vastness and importance of this connecting historic landscape.Reaching out to the people – making the common Roman past tangible:The project will establish eight national pilot-sites with regular public activities such as living-history events and workshops on historic crafting methods.Physical reconstructions at the pilot-sites will complement the virtual reality reconstructions and invite more interest and should lead to follow-up projects and investment at the site.Workshops for the dissemination of historic crafting techniques will be organised and documented.A living-history cruise from Germany to the Black Sea, with international living-history groups steering the reconstructed Roman ship of the 4th century AD, will be organised at the end of the project. The ship and its crew will be halting at each pilot-site in order to participate in a living-history festival there, which will further allow for a large array of interactions with the public.Living Danube Limes started in July 2020 and runs until December 2022. The partner consortium consists of 19 project partners and 27 associated strategic partners from Germany, Austria, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania and the Republic of Moldova.
The programme specific objective is: SO 2.2 Foster sustainable use of natural and cultural heritage and resources.
This project has a total project budget of 3,151,121.20€, funded by ERDF, IPA II and ENI-MD.Funding Institution:
EU Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMMEThe participation of the Hungarian partner in the project is co-financed by the Hungarian State.
Project Duration:
July 2020 – 31. December 2022 (30 months)
LEAD PARTNER:
University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria
PROJECT PARTNERS:
Friedrich-Alexander University Erlangen – GermanyParis-Lodron University of Salzburg – AustriaUniversity of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest – RomaniaNational Tourism Cluster „Bulgarian Guide” – BulgariaBudapest University of Technology and Economics – HungaryDAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership – HungaryInstitute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Czech RepublicMunicipal Monument Preservation Institute Bratislava – SlovakiaSlovak University of Technology in Bratislava – SlovakiaLudwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology – AustriaCentre for Heritage Interpretation – BulgariaMuseum of National History and Archaeology Constanta – RomaniaAssociation of Danube River Municipalities “Danube” – BulgariaInstitute of Archaeology of Republic of Croatia – CroatiaNational Institute for Research and Development in Tourism – RomaniaInstitute of Archaeology Belgrade – SerbiaUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences – SerbiaRezina District Council – Republic of Moldova
Interreg „Duna Transznacionális Program”LIVING DANUBE LIMESA kulturális örökség értékelése és a fenntartható turizmus elősegítése a Dunai Limes mentén a közös örökség alapján, kulturális útvonal létrehozásával
A Living Danube Limes egy, az Európai Unió által finanszírozott (Interreg Duna Transznacionális Program) projekt. Az együttműködés fókuszában a nemzetközi szempontból kiemelkedő örökségi értéket képviselő római-kori dunai limes területének összekapcsolása, revitalizálása, kutatása és megőrzése áll, azon célból, hogy megfelelő alapot teremtsen egy jövőbeli európai kulturális útvonal kialakítása számára.A ’Living Danube Limes’ projekt célja a kulturális örökség felértékelése és a fenntartható turizmus előmozdítása a Dunai Limes mentén: a közös örökség átélhetővé tétele, a római kor hétköznapjainak bemutatása a ma embere számára.A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részéről az Építészettörténi és Műemléki Tanszék vesz részt a projektben két társult partnerrel együtt: a Banner János Régészeti Alapítvány és a Magyar Urbanisztikai Társaság együttműködésével.
A project célkitűzései:kapcsolatteremtés a dunai régió mentén a közös római kori örökség révén.az örökség védelme a közös örökségünk értékéhez kötődő tudatosság megteremtésével a helyi különbözőségek, sajátosságok tiszteletben tartásával. A római dunai limes nem csupán egy határvonal volt, hanem fontos kereskedelmi területként is szolgált, számos átjárási lehetőséggel, így a hétköznapok bemutatása aktuális a matámogatni a teljes dunai limes-szakasz UNESCO Világörökségi listára történő jelölését, különösen Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária nevezési folyamatára koncentrálva.egy jövőbeli Európai Kulturális Útvonal alapjainak lefektetése, mely áttekintést nyújt a teljes Dunai Régióra.a fenntartható és környezetbarát turizmus előmozdítása kifejezetten a Duna Limes régió számára kidolgozott turisztikai stratégia révén.A projekt várható eredményei:A projekt során megvalósul egy Kr. u. 4. századi római hajó rekonstrukciója római-kori szerszámmásolatok felhasználásával. Ez a hajó 2022-ben végigutazik a Dunán, fedélzetén egy nemzetközi élő-történelmet megjelenítő személyzettel kifejezve így a római dunai limes összekötő szerepét. A projekt befejeztével a hajó egy éven keresztül minden, a projekthez kapcsolódó kísérleti helyszínen kiállításra kerül nemcsak látványosságként, hanem egyúttal motiváló erőként szolgálva, a kísérleti helyszíneken szervezendő beruházáshoz, eseményhez, programhoz.A kiválasztott kísérleti helyszíneken modern, roncsolásmentes geoprospekció (geofizikai vizsgálatok) alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy csökkentsük a kutatásban eddig hiányos területek körét.A projekt során létrejön egy „Living Danube Limes” elnevezésű alkalmazás, amely átfogó és könnyen hozzáférhető régészeti és történelmi adatbázist biztosít majd a adjon a Duna-régióról. Az adatbázis összefogja és rendszerezi a a már meglévő adatokat a projekt keretében nyert új adatokkal.A projekt elősegíti a római örökség közös bemutatását a Duna-régióban egy nemzetközi múzeumi klaszter létrehozásával. Ilyen módon az összefüggő történelmi táj nagysága és jelentőség könnyen átláthatóvá válik.
A lakosság bevonása és a közös római múlt kézzelfoghatóvá tétele:A projekt nyolc kísérleti helyszínt jelöl és hangol össze különféle, a nyilvánosság számára is elérhető tevékenységekkel, például élő történeti eseményekkel, valamint történeti kézműves módszereket bemutató workshopokkal.A különféle virtuális valóság rekonstrukciókat a kísérleti helyszíneken végzett fizikai rekonstrukciók is kiegészítik abból a célból, hogy nagyobb érdeklődést, és további beruházásokat generáljanak.workshopok szervezése szakmagyakorlók és érdeklődők számára a történeti kézműves technikák bemutatása céljából.A projekt befejező szakaszában nemzetközi szakmai csoportok bevonásával egy élő-történelmi utazás valósul meg a rekonstruált, 4. századi római történeti hajón. A hajó és személyzete valamennyi kísérleti helyszínen megáll, hogy részt vegyen a helyi élő történeti fesztiválon, mely további kapcsolatteremtésre ad lehetőséget a nyilvánossággal.A Living Danube Limes 2020 júliusában indult és 2022 decemberéig tart. A partneri konzorcium 19 projekt partnerből és 27 társult partnerből áll: Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia és Moldva.A projekt tematikus súlypontja: SO 2.2A természeti és kulturális örökség és erőforrások fenntartható használatának elősegítése.
A projekt a teljes költségvetése 3 151 121,20 €, amelyet az ERFA, az IPA II és az ENI-MD finanszíroz.
Finanszírozó intézmény:EU Interreg Dunai Transznacionális Program (Danube Transnational Programme).A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt Időtartama:
2020. július 1 – 2022. december 31. (30 hónap)
Konzorciumvezető partner (Lead Partner):
University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria
Projekt Partnerek:
Friedrich-Alexander University Erlangen – NémetországParis-Lodron University of Salzburg – AustriaUniversity of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest – RomániaNational Tourism Cluster „Bulgarian Guide” – BulgáriaBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – MagyarországDAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership – MagyarországInstitute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – CsehországMunicipal Monument Preservation Institute Bratislava – SzlovákiaSlovak University of Technology in Bratislava – SlovakiaLudwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology – AusztriaCentre for Heritage Interpretation – BulgáriaMuseum of National History and Archaeology Constanta – RomániaAssociation of Danube River Municipalities “Danube” – BulgáriaInstitute of Archaeology of Republic of Croatia – HorvátországNational Institute for Research and Development in Tourism – RomániaInstitute of Archaeology Belgrade – SzerbiaUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences – SzerbiaRezina District Council – Moldva
A projekt weboldala – Official website of the project: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/living-danube-limesInterreg Danube Transnational Programme

LIVING DANUBE LIMES
Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a Cultural Route
Living Danube Limes is an EU funded Interreg Danube Transnational Programme project and focuses on connecting, enlivening, researching, preserving and highlighting the Roman Danube Limes as transnational cultural heritage of enormous significance, in order to create a sound foundation for a future European Cultural Route.
Living Danube Limes stands for: Valorising cultural heritage and fostering sustainable tourism by LIVING the common heritage on the DANUBE LIMES as basis for a cultural route.
Project objectives:
The main objective of the project is the connection of the Danube region through its common Roman heritage. The project seeks to support its preservation through the creation of consciousness for the value of common heritage, while respecting local differences, particularities, and creating sensibility, that the Roman Danube Limes was not just a border fortification network, but also a vast trading zone with a lot of mobility.
The project supports the UNESCO World Heritage nomination of the entire Danube Limes, specially focusing on the nomination process for Croatia, Serbia, Romania and Bulgaria.
Another main objective of the project is laying the foundations for a future European Cultural Route traversing the entire Danube Region.
The fostering of sustainable and eco-friendly tourism through tourism strategies specifically created for the Danube Limes region is another prime objective of Living Danube Limes.
Outputs of the project:
A Roman Danube ship of the 4th century AD will be reconstructed, using Roman tool replicas, over the course of the project and will cruise down the entire Danube in 2022, with an international living-history crew on board, in order to highlight the connecting character of the Roman Danube Limes. After the end of the project, the ship will be at the disposal of each project pilot-site for one year, in order to serve as attraction and motivation for further investment into the pilot-site.
Through the application of modern non-invasive archaeological geo-prospection at chosen pilot-sites, various research gaps will be closed.
A Living Danube Limes app will be created in order to host a comprehensive and easy to access archaeological and historic catalogue of the Danube region, which will merge data from predecessor initiatives with new data gained through the research activities carried out in Living Danube Limes.
Virtual und augmented reality reconstructions of original Roman Limes infrastructure will be created from the data of the geophysical prospections at the project pilot-sites and will then be hosted on the Living Danube Limes app.
The establishment of a transnational museum cluster will further the common presentation of Roman heritage in the Danube Region, in order to create better visibility and understanding of the vastness and importance of this connecting historic landscape.
Reaching out to the people – making the common Roman past tangible:
The project will establish eight national pilot-sites with regular public activities such as living-history events and workshops on historic crafting methods.
Physical reconstructions at the pilot-sites will complement the virtual reality reconstructions and invite more interest and should lead to follow-up projects and investment at the site.
Workshops for the dissemination of historic crafting techniques will be organised and documented.
A living-history cruise from Germany to the Black Sea, with international living-history groups steering the reconstructed Roman ship of the 4th century AD, will be organised at the end of the project. The ship and its crew will be halting at each pilot-site in order to participate in a living-history festival there, which will further allow for a large array of interactions with the public.
Living Danube Limes started in July 2020 and runs until December 2022. The partner consortium consists of 19 project partners and 27 associated strategic partners from Germany, Austria, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania and the Republic of Moldova.

The programme specific objective is: SO 2.2 Foster sustainable use of natural and cultural heritage and resources.

This project has a total project budget of 3,151,121.20€, funded by ERDF, IPA II and ENI-MD.
Funding Institution:

EU Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
The participation of the Hungarian partner in the project is co-financed by the Hungarian State.

Project Duration:

July 2020 – 31. December 2022 (30 months)

LEAD PARTNER:

University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria

PROJECT PARTNERS:

Friedrich-Alexander University Erlangen – Germany
Paris-Lodron University of Salzburg – Austria
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest – Romania
National Tourism Cluster „Bulgarian Guide” – Bulgaria
Budapest University of Technology and Economics – Hungary
DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership – Hungary
Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Czech Republic
Municipal Monument Preservation Institute Bratislava – Slovakia
Slovak University of Technology in Bratislava – Slovakia
Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology – Austria
Centre for Heritage Interpretation – Bulgaria
Museum of National History and Archaeology Constanta – Romania
Association of Danube River Municipalities “Danube” – Bulgaria
Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Croatia
National Institute for Research and Development in Tourism – Romania
Institute of Archaeology Belgrade – Serbia
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences – Serbia
Rezina District Council – Republic of Moldova

Interreg „Duna Transznacionális Program”

LIVING DANUBE LIMES
A kulturális örökség értékelése és a fenntartható turizmus elősegítése a Dunai Limes mentén a közös örökség alapján, kulturális útvonal létrehozásával

A Living Danube Limes egy, az Európai Unió által finanszírozott (Interreg Duna Transznacionális Program) projekt. Az együttműködés fókuszában a nemzetközi szempontból kiemelkedő örökségi értéket képviselő római-kori dunai limes területének összekapcsolása, revitalizálása, kutatása és megőrzése áll, azon célból, hogy megfelelő alapot teremtsen egy jövőbeli európai kulturális útvonal kialakítása számára.
A ’Living Danube Limes’ projekt célja a kulturális örökség felértékelése és a fenntartható turizmus előmozdítása a Dunai Limes mentén: a közös örökség átélhetővé tétele, a római kor hétköznapjainak bemutatása a ma embere számára.

A project célkitűzései:
kapcsolatteremtés a dunai régió mentén a közös római kori örökség révén.
az örökség védelme a közös örökségünk értékéhez kötődő tudatosság megteremtésével a helyi különbözőségek, sajátosságok tiszteletben tartásával. A római dunai limes nem csupán egy határvonal volt, hanem fontos kereskedelmi területként is szolgált, számos átjárási lehetőséggel, így a hétköznapok bemutatása aktuális a ma
támogatni a teljes dunai limes-szakasz UNESCO Világörökségi listára történő jelölését, különösen Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária nevezési folyamatára koncentrálva.
egy jövőbeli Európai Kulturális Útvonal alapjainak lefektetése, mely áttekintést nyújt a teljes Dunai Régióra.
a fenntartható és környezetbarát turizmus előmozdítása kifejezetten a Duna Limes régió számára kidolgozott turisztikai stratégia révén.
A projekt várható eredményei:
A projekt során megvalósul egy Kr. u. 4. századi római hajó rekonstrukciója római-kori szerszámmásolatok felhasználásával. Ez a hajó 2022-ben végigutazik a Dunán, fedélzetén egy nemzetközi élő-történelmet megjelenítő személyzettel kifejezve így a római dunai limes összekötő szerepét. A projekt befejeztével a hajó egy éven keresztül minden, a projekthez kapcsolódó kísérleti helyszínen kiállításra kerül nemcsak látványosságként, hanem egyúttal motiváló erőként szolgálva, a kísérleti helyszíneken szervezendő beruházáshoz, eseményhez, programhoz.
A kiválasztott kísérleti helyszíneken modern, roncsolásmentes geoprospekció (geofizikai vizsgálatok) alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy csökkentsük a kutatásban eddig hiányos területek körét.
A projekt során létrejön egy „Living Danube Limes” elnevezésű alkalmazás, amely átfogó és könnyen hozzáférhető régészeti és történelmi adatbázist biztosít majd a adjon a Duna-régióról. Az adatbázis összefogja és rendszerezi a a már meglévő adatokat a projekt keretében nyert új adatokkal.
A projekt elősegíti a római örökség közös bemutatását a Duna-régióban egy nemzetközi múzeumi klaszter létrehozásával. Ilyen módon az összefüggő történelmi táj nagysága és jelentőség könnyen átláthatóvá válik.

A lakosság bevonása és a közös római múlt kézzelfoghatóvá tétele:
A projekt nyolc kísérleti helyszínt jelöl és hangol össze különféle, a nyilvánosság számára is elérhető tevékenységekkel, például élő történeti eseményekkel, valamint történeti kézműves módszereket bemutató workshopokkal.
A különféle virtuális valóság rekonstrukciókat a kísérleti helyszíneken végzett fizikai rekonstrukciók is kiegészítik abból a célból, hogy nagyobb érdeklődést, és további beruházásokat generáljanak.
workshopok szervezése szakmagyakorlók és érdeklődők számára a történeti kézműves technikák bemutatása céljából.
A projekt befejező szakaszában nemzetközi szakmai csoportok bevonásával egy élő-történelmi utazás valósul meg a rekonstruált, 4. századi római történeti hajón. A hajó és személyzete valamennyi kísérleti helyszínen megáll, hogy részt vegyen a helyi élő történeti fesztiválon, mely további kapcsolatteremtésre ad lehetőséget a nyilvánossággal.
A Living Danube Limes 2020 júliusában indult és 2022 decemberéig tart. A partneri konzorcium 19 projekt partnerből és 27 társult partnerből áll: Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia és Moldva.
A projekt tematikus súlypontja: SO 2.2
A természeti és kulturális örökség és erőforrások fenntartható használatának elősegítése.

A projekt a teljes költségvetése 3 151 121,20 €, amelyet az ERFA, az IPA II és az ENI-MD finanszíroz.

Finanszírozó intézmény:
EU Interreg Dunai Transznacionális Program (Danube Transnational Programme).
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt Időtartama:

2020. július 1 – 2022. december 31. (30 hónap)

Konzorciumvezető partner (Lead Partner):

University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria

Projekt Partnerek:

Friedrich-Alexander University Erlangen – Németország
Paris-Lodron University of Salzburg – Austria
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest – Románia
National Tourism Cluster „Bulgarian Guide” – Bulgária
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Magyarország
DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership – Magyarország
Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Csehország
Municipal Monument Preservation Institute Bratislava – Szlovákia
Slovak University of Technology in Bratislava – Slovakia
Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology – Ausztria
Centre for Heritage Interpretation – Bulgária
Museum of National History and Archaeology Constanta – Románia
Association of Danube River Municipalities “Danube” – Bulgária
Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Horvátország
National Institute for Research and Development in Tourism – Románia
Institute of Archaeology Belgrade – Szerbia
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences – Szerbia
Rezina District Council – Moldva